O PROJEKTE SPOLUFINANCOVANOM Z PROSTRIEDKOV EÚ

 1. Publicita a informovanosť

 2. Verejné obstarávanie 4092 WYT

 3. Verejné obstarávanie 29099 WYT

 4. Informácia o zverejnení zmlúv

 5. Vyúčtovacie faktúry za logické celky

 6. Publicita a informovanosť po ukončení
  Projekt zrealizovaný

 7. Fotodokumentácia

alfopa2016-2_ab83f.jpg

Kontakt

ADRESA (sídlo a miesto podnikania)

ALFOPA, spol. s r.o. Košice
Napájadlá 15
04012 Košice
Slovakia

email: alfopa@alfopa.sk
tel: +421 55 728 21 11-9
fax: +421 55 729 76 61

IČO: 17 077 231
IČ DPH: SK2020480715

  • Facebook
  • Instagram

  © 2018 -2021 alfopa