top of page

O PROJEKTE SPOLUFINANCOVANOM Z PROSTRIEDKOV EÚ

  1. Publicita a informovanosť

  2. Verejné obstarávanie 4092 WYT

  3. Verejné obstarávanie 29099 WYT

  4. Informácia o zverejnení zmlúv

  5. Vyúčtovacie faktúry za logické celky

  6. Publicita a informovanosť po ukončení
    Projekt zrealizovaný

  7. Fotodokumentácia

bottom of page