OD GRAFIKY PO DOPRAVU – VŠETKO, ČO ZVÝŠI EFEKTÍVNOSŤ VAŠICH PROCESOV

Dodávame široké spektrum služieb a materiálov, ktoré skompletizujú riešenie vašich potrieb v oblasti balenia, označovania, logistiky i propagácie.

Vyberte si z našich doplnkových produktov a služieb tie, ktoré v maximálnej miere zefektívnia vaše výrobné či logistické procesy:

 • hárková tlač na samolepiaci aj nesamolepiaci materiál na digitálnej tlačiarni AccurioPrint C3070L

 • tlač na kotúčový materiál – papier a kartón do 350 g, napríklad papier spájaný parou, či visačky na produkty

 • potlač monofólie od 20 mikrónov - napríklad celoobvodové etikety - WAL (wrap around labels)

 • variabilná dotlač malých sérií etikiet

 • hárkovanie

 • bezpečnostné etikety

 • grafické návrhy etikiet

 • spracovanie grafiky na DTP pracovisku

 • technické riešenie aplikácie etikiet

 • poradenstvo v oblasti etiketovacích zariadení

 • optimalizovaná doprava

1/2
 

WAL (wrap around labels)

Výrobky z najrôznejších odvetví majú jednu vec spoločnú: narastajúci počet právnych predpisov týkajúcich sa označovania spôsobuje, že je potrebné čo najefektívnejšie využívať obal na produktoch. Etiketa z vhodného materiálu aplikovaná po celom obvode výrobku poskytuje dostatok priestoru na popis aj grafiku. Jednou z najväčších oblastí použitia pre WAL etikety je sektor nápojov

Celoobvodové etikety dodávame ako potlačený nepretržitý pás plastových etikiet v kotúči.