top of page

Požiadavky na grafické podklady

Médium na dodanie dát:

- CD-Rom, DVD MAC: *.sit

- iomega ZIP 100 MB, 250 MB

- e-mail, FTP ( ftp.alfopa.sk – meno a heslo na vyžiadanie)

 

Komprimovanie súborov:

PC: *.zip, *.rar

MAC: *.sit

Grafické formáty:

Corel Draw do verzie X4

Adobe Ilustrator do verzie CS4

Adobe Photoshop do verzie CS4

 

Všeobecné požiadavky:

Grafiku je treba dodať vo vrstv.ch. Ku každej grafike pros.me dodajte aj n.hľadový s.bor v pdf alebo jpg.

Vytlačiteľný bod: minimum 5%, maximum 100%

Hodnota rastru: 54 lcm

Spad.vka: 2mm

Minimálna veľkosť textu - pozit.vny: 4pt

negatívny: 4,5pt

viacfarebný: 5pt

Minimálna hr.bra liniek - pozit.vna: 0,1mm

negatívna: 0,15mm

viacfarebná: 0,2mm

Vektorová grafika:

1. Ak je v grafike použitý obr.zok v bitmape, je nutn. ho dodať aj osobitne podľa požiadaviek na bitmapu

2. Ku grafike je treba texty konvertovať na krivky (v tom prípade zadefinovať použitý font) alebo dodať použit. fonty písma

3. Farby podľa Pantone

Bitmapová grafika:

1. Prípustné form.ty: *.tif, *.psd, *.eps

2. Bitmapové podklady v mierke 1:1

3. rozlíšenie 300 dpi

4. farebný priestor: CMYK alebo LAB

bottom of page