top of page
Search
  • Writer's picturealfopa

Ponúkame komplexné riešenie
Flexotlačou sa zaoberáme už viac ako 30 rokov a hádam nás už aj ako flexotlačiareň poznáte. V ostatných rokoch sme sa prispôsobili trendom trhu a začali sme etikety vyrábať aj na digitálnom stroji. Nespíme však ani čo sa týka zvyšovania pridanej hodnoty etikiet cestou ich zušľachtenia.

Nejako sa stalo, že december sa u nás stal mesiacom uvádzania nových investícií. V decembri 2015 sme obstarali nový 8farebný flexotlačový stroj INVICTA 430-8C, v decembri 2019 nám pribudla prvá Konica Minolta AccurioLabel 230 a dokončovací a prevíjací stroj DC330Mini, v decembri 2022 sme nainštalovali nový flexotlačový stroj MPS EF 340/8 a v decembri 2023 nám okrem ďalšieho digitálneho tlačového stroja Konica Minolta AccurioLabel 400 pribudlo aj zušľachťovacie zariadenie MGI JetVarnish 3DWeb + iFoil W.

Ku novým výrobným možnostiam vďaka riešeniam našich dodávateľov pridávame naše  odhodlanie zvládnuť aj vaše výzvy náročné na úpravu hotových etikiet.

V týchto dňoch vyrábame testovacie vzorky, ktoré vám ukážu naše možnosti a ich kombinácie. Kolegovia z obchodného oddelenia vám radi vysvetlia možné varianty tak, aby etikety od nás nechali vyniknúť práve váš výrobok. Bude nám cťou skrášliť vaše produkty tak, aby etiketa  nebola len nákladovou položkou, ale účinným obchodným nástrojom.

34 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page