top of page
Search
  • Writer's picturealfopa

Plnofarebné etikety a branding
Plnofarebné etikety sú dôležitým nástrojom na podporu brandingu. Sú to vizuálne atraktívne etikety, ktoré pomáhajú zvýrazniť produkt a zároveň prezentujú spoločnosť, pre ktorú sú vyrábané. Plnofarebné etikety majú byť navrhnuté tak, aby korešpondovali s podstatou značky. Dobre urobená etiketa vyvoláva v spotrebiteľovi vôľu produkt kúpiť a zároveň buduje povedomie o značke.

K podpore a zviditeľneniu značky vo významnej miere prispieva použitie loga. Logo je jedným z kľúčových prvkov brandingu a ako jedna z jeho najdôležitejších častí môže byť vizuálnym spojením s produktom. Logo je na etikete vyobrazené obvykle použitím jednoznačne zadefinovaných brandových farieb, čo vo väčšine prípadov pri tlači vyžaduje použitie direktných farieb podľa schváleného logomanuálu výrobcu. Cielené využitie farieb súčasne s ďalšími informáciami na etikete vedie k podpore značky.

V našej výrobe disponujeme 2 technológiami na výrobu plnofarebných etikiet - a to flexotlačou a digitálnou tlačou. S oboma technológiami je možné vytvoriť vysoko kvalitné etikety, ktoré plnia kritériá použité pre podporu brandingu.

Výhodou flexotlače je jej schopnosť vytvárať plnofarebné etikety v širokej škále PANTONE farieb. Taktiež je flexotlač vhodnejšia pre veľké projekty, kde sa výroba tlačových foriem (štočkov) stáva ekonomicky výhodnou v pomere k cene etikety.

Digitálna tlač zas predstavuje cenovo dostupnú možnosť pre plnofarebné etikety v menších sériách. Digitálna tlač je schopná vytvoriť plnofarebné etikety s vyrovnanou kvalitou farebnosti pri opakovanej výrobe.

Etikety môžu byť zdokonalené rôznymi zušľachťovacími technikami. Aj naša výrobná technológia disponuje viacerými spôsobmi zušľachťovania, ktoré sa väčšinou, nie však výlučne, využívajú pri plnofarebných etiketách. Zušľachtené etikety získavajú na kvalite a vedia zatraktívniť produkt, na ktorý sú určené. Tiež môžu zdôrazniť vizuálnu jednotu s ostatnými komunikačnými materiálmi, ktoré spoločnosť používa.

Využitie plnofarebných etikiet je široké. Používajú sa na označenie a branding produktov v rôznych odvetviach, ako sú potraviny, nápoje, kozmetika, lieky a mnoho ďalších. Ich bohatá farebnosť a kvalitné spracovanie prispievajú k príťažlivosti produktu a pomáhajú ho odlíšiť od konkurencie. Príďte k nám, radi vám poradíme.

49 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentarios


bottom of page