top of page
Search
  • Writer's picturealfopa

Obaly v duchu cirkulárnej ekonomiky


Slová obaly, Zero waste , cirkulána ekonomika ... sa vďakabohu v ostatnom čase

menia z marketingového ťaháku na seriózne témy nielen v oficiálnych opatreniach

štátov a organizácií. Stávajú sa reálnou črtou obchodných stratégií podnikateľov.

Z počiatočného chaosu sa do života dostali reálne opatrenia aj usmernenia. Niekto

urobil míľové kroky, niekto cupitá mierou akou vie a akú zvláda.

Byť výrobcom obalov a zároveň sa stotožniť s cestou minimalizácie odpadu z obalov

je náročné. Je to však výzva pre všetkých výrobcov. Potravinári a nápojári nie sú

výnimkou a nikto to nemá jednoduché.

My sme radi, že sme sa už dávno vybrali cestou overených silných dodávateľov

materiálov. Vieme, že na odbornom základe s veľkou podporou vedy a výskumu

hľadajú pre nás nové ekologické materiály nielen čo do zloženia, ale aj funkčných

vlastností.

Keďže všetky zadania je treba riešiť od základov, aj možnosť začlenenia obalu do

cirkulácie začína už pri jeho návrhu.

Organizácie ECR (he European Conservatives and Reformists Group) a WPO (The

World Packaging Organisation) predstavili sprievodcu dizajnom obalov s cieľom

podporiť ich recyklovateľnosť. Odporúčania sú určené obchodníkom aj výrobcom a

majú podporiť prechod k obehovému hospodárstvu vďaka návrhu cirkulárnych

obalov. Manuál sa zameriava na obaly podľa typu (fľaša, kelímok, atď.) a je vhodný

pre produkty potravinárskeho aj nepotravinárskeho segmentu. Publikované tipy je

možné aplikovať na primárne, sekundárne aj terciálne balenie.

Príručku je možné stiahnuť na: worldpackaging.org alebo ecr-community.org.

Veríme, že vás inšpiruje a pomôže vám.


42 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page