top of page
Search
  • Writer's picturealfopa

Autor myšlienky

Ostatné mesiace ba aj roky asi všetci pociťujeme, že svet a všetko v ňom sa točí rýchlejšie. Ako sa blíži čas dovoleniek, vnímame to ešte silnejšie. Pracovný týždeň nám zbehne rýchlo a víkend ešte viac. Je preto dôležité narábať s časom aj energiou rozumne. A to nielen čo najefektívnejšie v pracovnej sfére, ale aj príjemne a uspokojujúco vo sfére súkromnej. V Alfopa sa snažíme mať to na zreteli a pružnou komunikáciou prispievať k pohode našich partnerov. Aby sme aspoň v letných mesiacoch to zrýchľovanie života nepociťovali, prajme si navzájom, aby sme vedeli letné pracovné povinnosti vnímať a aj úspešne plniť len ako rozptýlenie v dovolenkovom čase.


Etiketa či už samolepiaca alebo zmršťovacia z našej „dielne“ je obvykle poslednou bodkou v procese finalizácie vašich produktov. Tí skúsenejší však vedia, že jej príprava má svoje opodstatnenie na začiatku procesu. Predstava balenia a označenia hotového výrobku sa rysuje už od špecifikácie jeho zloženia a spôsobu užitia či použitia. Skupenstvo, farba, dávkovanie, dokonca aj emócia, ktorú výrobok u spotrebiteľa vyvolá alebo má vyvolať, to všetko by malo byť zhmotnené v tom, čo zákazník navníma ako prvé – v etikete. Na to sú návrhári a grafici, ale hlavne autori myšlienky. A aby hotová etiketa vystihla vaše posolstvo, my vám ponúkame rôzne možnosti od materiálu cez tvar, farebnosť aj zušľachtenie. Teší nás, keď vy viete dobre vyjadriť, čo od nás potrebujete a my vieme vyrobiť a dodať peknú realizáciu vašich predstáv.


Prajeme vám mesiace plné slnečných dní, oddychu a pohody. Nájdite inšpiráciu k novým projektom - staňte sa autorom myšlienky - a naberte silu na ich realizáciu. Nech vás letná nálada sprevádza aj pri zvládaní pracovných výziev.

Majte pekné leto.

35 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page