top of page
Search
  • Writer's picturealfopa

Čo v novom roku

Nestretla som človeka, ktorý by povedal, že by bol rok 2022 pomalý, alebo sa dokonca vliekol.

Väčšina z nás vníma dobu ako veľmi rýchlu. Zmeny riešime na dennej báze. Menia sa výrobky, ich balenie, obsah a vzhľad etikiet. Menia sa podmienky, v ktorých tieto zmeny realizujeme.

V uplynulých mesiacoch nás zmeny v dostupnosti a raste cien donútili hľadať náhrady pôvodných materiálov aj spôsoby ich využitia. Boli ste s nami svedkom nedostatku, ale aj promptných náhradných riešení. Výzvy sa pretavili do výsledkov a neľahká doba priniesla aj originálne novinky.

Asi najvýraznejším spôsobom sa na poli balenia a označovania výrobkov snaha o efektívne využitie zdrojov, uspokojenie potrieb a zároveň znižovanie odpadov prejavila v stenčovaní materiálov. Zmena nosičov aj vrchných samolepiacich materiálov zahŕňa nielen vylepšené vlastnosti ich zloženia, ale aj zmenu gramáže. Obe zmeny musia byť v rovnováhe, aby nedošlo k poklesu funkčnosti etikiet v procese balenia a označovania produktov.

V priebehu roka ste sa stretli s návrhmi alternatívnych materiálov, mnohí ste uvítali toto riešenie nielen ako dočasné. Alfopa ako výrobca samolepiacich etikiet preberá riešenia od výrobcov vstupných samolepiacich materiálov. Nám dostupné sa snažíme dobre zužitkovať a vám ponúknuť riešenia šité na mieru s pridanou hodnotou vo forme šetrenia hmotnosti, priestoru, spotreby, prepravných nákladov.

Od začiatku nového roka pridáme ku prevzatým riešeniam jedno vlastné – budeme vyrábať na novom stroji. Za prestávku a tlak na termíny koncom roka sa vám ospravedlňujeme a ďakujeme za pochopenie. Od začiatku nového roka pracujeme v inom rozvrhu pracovných zmien aj inom radení zákaziek. Veríme, že kvalitou tlače zvýšime pridanú hodnotu vašim výrobkom cez krásne etikety.

Tak ako sme sľúbili, ak nastanú a ustabilizujú sa priaznivejšie podmienky v nákupe energií alebo základných materiálov, budeme ich premietať aj do našich vzájomných obchodov.

Prajeme vám dobrý nový rok. Dobrý podľa vašich predstáv a potrieb. Nech sa nám všetkým darí v podnikaní a sme šťastní v súkromí.

Tešíme sa na ďalší rok plodnej spolupráce.

46 views0 comments

Recent Posts

See All

Kommentare


bottom of page