Vážení obchodní partneri, priatelia!

 

                Súčasná zdravotná kríza drasticky zasahuje všetky oblasti nášho súkromného života a spomaľuje ekonomiku.

                Počas tohto zložitého obdobia ALFOPA, spol. s r.o. Košice vyrába a pokračuje vo svojej činnosti. Uviedli sme do praxe opatrenia na ochranu našich zamestnancov a interné opatrenia na ochranu všetkých zainteresovaných na procese výroby a dodávok našich produktov. Vyzvali sme našich zamestnancov k zodpovednému správaniu aj v čase a priestore mimo práce. Všetkým zamestnancom, u ktorých to povaha práce dovoľuje,  bola umožnená práca z domu. 

                Členovia nášho pracovného kolektívu sú vám k dispozícii na telefonických a e-mailových kontaktoch. 

Urobíme, čo bude v našich silách, aby sme odpovedali na požiadavky a pomohli v zabezpečovaní vašich aktivít. 

                Prosíme vás však, aby ste objednávky zadávali v dostatočnom predstihu. Aj my sme nútení akceptovať predlžené dodacie lehoty od našich dodávateľov. Zároveň  žiadame o zhovievavosť ohľadne dodacích termínov, nakoľko ako naši dodávatelia vstupných materiálov, tak aj prepravné spoločnosti zápasia s existujúcimi obmedzeniami. Expedovanie výrobkov je zabezpečované každý deň buď našim rozvozom, alebo  využívaním kuriérskych služieb.

                V prípade dodávky tovaru externými prepravnými spoločnosťami trváme na dodržiavaní odporúčaných ochranných opatrení, tak isto ich rešpektujeme vo vašich prevádzkach pri doručovaní tovaru našim vozidlom. 

 

                V prípade osobného odberu pracovníkom odberateľa v našej prevádzke platí:

                Vstup do areálu firmy je povolený výhradne s rúškom po ohlásení zvončekom pri bráne.

                Tovar sa preberá výhradne vo vonkajšom prostredí.

                Dokumenty (dodací list, prípadne ďalšie) sú zvyčajne na palete pri tovare. Pri preberaní podpísaných                           dokladov náš pracovník pracuje v rukaviciach. 

                Dezinfekčný prostriedok na ruky určený na použitie pred kontaktom s dokumentami je k dispozícii aj pre                   preberajúceho.

                Zákazníci, ktorí chodia po dodávky Palotype, ostávajú vo vonkajšom prostredí, zahlásia expedícii, o akú firmu ide a následne expedient mu v rukaviciach odovzdá film.

 

 

                 Prajme si, aby sme toto ťažké obdobie prekonali s čo najmenším utrpením a stratami. 

 

                 Želáme Vám pevné zdravie, veľa trpezlivosti a vzájomnej ohľaduplnosti.