top of page

Vážení obchodní partneri, priatelia!

 

Po vypuknutí pandémie sme prijali opatrenia na ochranu našich zamestnancov a všetkých

zainteresovaných na procese výroby a dodávok našich produktov. Vyzvali sme našich

zamestnancov k zodpovednému správaniu aj v čase a priestore mimo práce. 

 

Aj keď sa situácia medzičasom zmenila a mohli sme upustiť od najprísnejších obmedzení,

neupúšťame od zásady opatrnosti. Preto Vás prosíme, aby ste naďalej pri preberaní tovaru

rešpektovali naše nariadenie obmedzujúce vstup cudzích osôb do našich výrobných priestorov.

                

Pandémia zmenila realitu v mnohých smeroch a nie všetko sa dostalo do pôvodného rámca. Aj

keď dostupnosť materiálov zlepšila, niektoré položky chýbajú a termíny dodania sa predĺžili. Preto

na vás apelujeme, aby ste objednávky aj naďalej zadávali v dostatočnom predstihu. Expedovanie

výrobkov je zabezpečované každý deň buď našim rozvozom, alebo  využívaním kuriérskych

služieb.

​                 

V prípade osobného odberu pracovníkom odberateľa v našej prevádzke platí:

                Vstup do areálu firmy je povolený po ohlásení zvončekom pri bráne.

                Tovar sa podľa možnosti preberá vo vonkajšom prostredí, prípadne na vstupe do

                budovy v časti expedície.

                Dokumenty (dodací list, prípadne ďalšie) sú zvyčajne na palete pri tovare. 

                Dezinfekčný prostriedok na ruky určený na použitie pred kontaktom s dokumentami je k

                dispozícii aj pre preberajúceho.

                Zákazníci, ktorí chodia po dodávky firmy Palotype, ostávajú vo vonkajšom prostredí,

                zahlásia expedícii, o akú firmu ide a následne im  expedient nachystanú dodávku odovzdá.

 

                  

Želajme si navzájom pevné zdravie, veľa trpezlivosti a vzájomnej ohľaduplnosti.

bottom of page