Vážení obchodní partneri, priatelia!

 

Po vypuknutí pandémie sme prijali opatrenia na ochranu našich zamestnancov a všetkých zainteresovaných na procese výroby a dodávok našich produktov. Vyzvali sme našich zamestnancov k zodpovednému správaniu aj v čase a priestore mimo práce. 

 

Aj keď sa situácia medzičasom zmenila a mohli sme upustiť od najprísnejších obmedzení, neupúšťame od zásady opatrnosti. Preto Vás prosíme, aby ste naďalej pri preberaní tovaru rešpektovali naše nariadenie obmedzujúce vstup cudzích osôb do našich výrobných priestorov.

                

V súčasnosti sa dodacie termíny surovín a materiálov relatívne ustabilizovali, nevieme však odhadnúť, či a  ako sa situácia zmení v súvislosti s očakávanou 3.vlnou. Preto na vás apelujeme, aby ste objednávky aj naďalej zadávali v dostatočnom predstihu. Expedovanie výrobkov je zabezpečované každý deň buď našim rozvozom, alebo  využívaním kuriérskych služieb.

​                 

V prípade osobného odberu pracovníkom odberateľa v našej prevádzke platí:

                Vstup do areálu firmy je povolený výhradne s rúškom po ohlásení zvončekom pri bráne.

                Tovar sa preberá vo vonkajšom prostredí, prípadne na vstupe do budovy v časti expedície.

                Dokumenty (dodací list, prípadne ďalšie) sú zvyčajne na palete pri tovare. 

                Dezinfekčný prostriedok na ruky určený na použitie pred kontaktom s dokumentami je k dispozícii aj pre preberajúceho.

                Zákazníci, ktorí chodia po dodávky firmy Palotype, ostávajú vo vonkajšom prostredí, zahlásia expedícii, o akú firmu ide a následne im                             expedient nachystanú dodávku odovzdá.

 

                  

Želajme si navzájom pevné zdravie, veľa trpezlivosti a vzájomnej ohľaduplnosti.